می زنم زمین تا "خدا" میره!!

محبوبیت 0/5 بازدید 77
0
0
204 روز قبل, 77 بازدید
داشتیم فوتبال بازی می کردیم که حاج آقا اومد. می خواست با ما بازی کنه اما قبل از بازی یه چیز خیلی خوب به ما یاد داد...

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت