برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

محبوبیت 0/5 بازدید 70
0
0
252 روز قبل, 70 بازدید
استاد فاطمی نیا برخی از گناهان مثل حسد، کبر و... مزرعه معصیت است

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت