زمانی که واسه ملت تصمیم گیری میکنید، اینقدر همه چیز رو به شوخی نگیرین!!!

محبوبیت 0/5 بازدید 53
0
0
133 روز قبل, 53 بازدید
زمانی که واسه ملت تصمیم گیری میکنید، اینقدر همه چیز رو به شوخی نگیرین!!!
تگها: طنز, لقمه, شو

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

امارگیر سایت